El Grup Municipal d’Esquerra Berga demana urgència en la creació del reglament de l’EMMB i el relleu en la direcció

La situació generada a l’Escola de Municipal de Música de Berga (EMMB) era evitable. Actualment no existeix un reglament de funcionament propi, i això s’hauria d’haver solucionat fa temps, el moment que es va convertir en conservatori hauria estat el propici. Entenem que des del curs 2015-2016 hi ha hagut molt temps per aconseguir redactar aquest reglament. A més, en acabar el curs passat calia renovar la direcció. Aquest procés no es va iniciar, generant un malestar innecessari en els professors que ha cristal·litzat de forma que esperem no sigui traumàtica.

Entenem que arribats a aquest punt el que cal és iniciar el procediment per renovar la direcció de l’EMMB tal com es detalla a la normativa educativa vigent i cal també redactar aquest reglament. A més, creiem que cal fer aquests passos amb urgència i demanarem a l’equip de govern de la CUP que portin al proper ple una proposta de reglament per a ser debatuda i aprovada.

També cal utilitzar aquesta situació per detallar un mecanisme que permet a l'ajuntament participar més activament en el dia a dia de l'EMMB per evitar que una situació com aquesta ens agafi per sorpresa. No entenem com una situació tan greu, la majoria de professorat demana un canvi de direcció, hagi passat inadvertida a l'equip de govern. Un altre aspecte que ens preocupa, i molt, és la manca de transparència i d'informació a la qual la CUP ens té acostumats. A la instància presentada per part dels professors es demana que es faci arribar la mateixa a tots els grups polítics, i això no s'ha fet.