Esquerra proposa la creació d’una regidoria de la Dona i Igualtat

La regidoria vetllarà perquè les polítiques de la dona i igualtat s’apliquin de forma transversal

Esquerra proposa la creació d’una regidoria de la Dona i Igualtat
Esquerra proposa la creació d’una regidoria de la Dona i Igualtat

Esquerra Republicana de Berga ha presentat aquest dimarts les seves principals propostes programàtiques sobre igualtat i diversitat. El partit proposa la creació d'una regidoria de Dona i Igualtat, amb el primer gran objectiu d'elaborar un Pla d'Igualtat per la ciutat. Esquerra entén que les polítiques a favor de la igualtat de gènere han de ser transversals, però que paral·lelament cal una regidoria que vetlli perquè això sigui així.

Els republicans també es comprometen a fer efectiu el Pla Contra l'Homofòbia i la Transfòbia a Berga, a través de la regidoria de la Dona i Igualtat, i d'una comissió específica. Es tracta d'un document que preveu com combatre aquestes discriminacions, que no s'ha implementat de forma adient en els darrers anys.

Esquerra Berga també impulsarà accions de formació i sensibilització en els temes de la Dona i LGTBI, per exemple, als professionals de l’ajuntament, molt especialment al que atén al públic i a la policia municipal, i estudiarà, amb col·laboració ciutadana, els possibles canvis en el nomenclàtor dels carrers, places i espais de la ciutat, a favor d’una representació laica i paritària.

Compromís amb la diversitat cultural

D’altra banda, el partit està compromès a treballar per la igualtat de tots els berguedans i fomentar la diversitat cultural, pensada també de forma transversal en totes les polítiques municipals. En aquest sentit, propiciarà i treballarà per la totalitat de la implicació, inclusió i integració de totes les persones migrades i culturalment diverses, en tots els àmbits de la societat berguedana. Així doncs, es potenciaran els equipaments municipals i culturals, l’espai públic i els mitjans de comunicació com llocs de trobada intercultural.

Algunes de les mesures més concretes del partit en aquest sentit seran la creació del Dia de la Diversitat, en el qual es faran mostres de les diferents cultures que hi ha a la ciutat, a través de la història, l’art i la cultura, la gastronomia, els costums, etc., i també la implementació d’un Iftar comú, que se celebraria en un espai públic.

Esquerra Berga també proposa impulsar definitivament la participació de persones migrades i de diversitat cultural en tots els àmbits de la societat, enfortir el teixit associatiu incloent el seu coneixement en el procés d’acollida i la creació d’una bústia de correu, física i digital, amb finalitat que els ciutadans puguin denunciar casos de discriminació, racisme o xenofòbia, entre d’altres, expressar queixes, suggeriments, etc.