Esquerra Berga proposa un nou Pla Local de Joventut que involucri a tots els joves i a les entitats

El partit també vetllarà per facilitar l’accés a l’habitatge i millorar l’oferta formativa

Esquerra Berga proposa un nou Pla Local de Joventut que involucri a tots els joves i a les entitats
Esquerra Berga proposa un nou Pla Local de Joventut que involucri a tots els joves i a les entitats

Esquerra Berga ha explicat avui les seves propostes polítiques pel que fa als joves. El principal projecte del partit és el de l'elaboració d'un nou Pla Local de Joventut, que estigui consensuat i s'elabori mitjançant un procés participatiu. En consonància, també es proposa facilitar i fomentar l'ús i l'activitat del Local de Joventut, que sigui gestionat pels joves, però comptant amb el lideratge, l'acompanyament constant i l'ajuda del consistori.

Pel que fa a la formació, el partit vetllarà per augmentar l'oferta i diversitat dels cicles de Formació Professional, especialment de Grau Superior, i en concordança amb les potencialitats de la comarca. Paral·lelament, el partit preveu fer una gran feina de picar pedra per vincular les universitats i els teixits econòmics de la comarca, per establir mecanismes per poder signar el màxim de convenis de pràctiques possibles. Els republicans plantegen una oferta de formació contínua, per ajudar a encaixar els coneixements i les competències als requisits del teixit productiu del territori, desenvolupant així la seva disposició a l'aprenentatge al llarg de la vida.

D'altra banda, i de forma paral·lela, el partit assegura que aplicarà mesures per facilitar l'habitatge als joves, amb especial èmfasi en zones específiques estratègiques, com podria ser el barri vell. Esquerra promourà la millora de les ajudes i els mecanismes per obtenir ajudes per als joves que decideixin viure en aquesta zona. Una altra mesura serà recuperar habitatges buits per posar-los al servei de la ciutadania, a segments de població concrets com el jovent.

Un altre aspecte fonamental pel jovent és l'associacionisme, l'oci i la cultura. D'una banda, Esquerra creu en l'associacionisme com una eina de formació en la participació i de cohesió social, per la qual cosa des de l'Ajuntament donarà tot el suport tècnic, logístic i econòmic necessari. D'altra banda, el partit proposa mesures com descomptes a l'oferta cultural de la ciutat per als joves, on puguin participar alhora en la creació de projectes culturals, i elaborar un pla comarcal de millora del transport nocturn entre poblacions de la comarca.