Esquerra Berga proposa crear la Taula rodona del Mercat de Treball

Els republicans volen millorar la coordinació i facilitar els tràmits entre empreses i l’ajuntament

Esquerra Berga proposa crear la Taula rodona del Mercat de Treball
Esquerra Berga proposa crear la Taula rodona del Mercat de Treball

Esquerra Republicana a Berga ha presentat avui diumenge les seves propostes per a l'ocupació. Una de les mesures concretes que implementarà serà la creació de la Taula rodona del Mercat de Treball. El seu objectiu serà analitzar i fer el seguiment de les polítiques actives d'ocupació que s'estiguin desenvolupant, o que des del territori es creguin convenients per poder-se desenvolupar, i estarà formada pels agents que intervenen en el mercat de treball com el SOC, entitats, ADB, ACEB, OCUPA'T, sindicats, Ensenyament, Cambra de Comerç, PIMEC i l'Ajuntament de Berga.

Una altra mesura important serà l’elaboració de plans d’ocupació com a eina adreçada als col·lectius de més difícil inserció sociolaboral, i no una eina per cobrir necessitats de contractació dels ens territorials. Aquests plans d’ocupació han de ser un pont entre una situació temporal de desocupació i el món laboral, per la qual cosa han d’anar acompanyats d’un programa de formació i inserció que asseguri que aquests plans garanteixen el dret subjectiu a l’ocupabilitat dels qui hi participen, així com la seva inserció efectiva.

D’altra banda, el partit impulsarà mesures per afavorir la innovació i l’emprenedoria, impulsant una escola de la creació, millorant els mecanismes de finançament, creant una incubadora dins del servei Ocupa’t o impulsant una xarxa de talent i emprenedors.

Una altra mesura concreta dels republicans és la creació de la figura del prospector d’empreses, que serveixi d’enllaç entre l’Ajuntament i les empreses, tant les noves com les ja existents.

En un altre sentit, Esquerra liderarà una gran modernització del polígon. El partit considera que cal dotar-lo de les millors infraestructures perquè sigui competitiu.

Formació i oferta coherent amb el territori

Pels republicans, és molt important generar una oferta de treball i impulsar una formació coherent amb el territori. Per això, es detectaran necessitats formatives de les persones i empreses, per millorar l’ocupabilitat elaborant programes conjunts, es vetllarà per adaptar la formació que s’ofereix des del municipi amb les competències necessàries per cobrir les vacants de les empreses locals. D'altra banda, es potenciarà la formació ocupacional com a valor afegit en les polístiques actives d'ocupació, i s’adaptarà la formació a la realitat del teixit productiu local, mitjançant el prospector d’empreses i el coneixement del teixit productiu. També s’establiran canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses i les administracions, per ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals del mercat de treball, i es crearan òrgans consultius i de participació social per vertebrar aquesta comunicació.

Els republicans també es comprometen a altres mesures generals, com agilitzar els tràmits entre institució i empreses, o potenciar i defensar el comerç urbà de proximitat.