Esquerra Berga crearà una Agenda d’Entitats i un Consell Municipal de Cultura

Els republicans presenten les propostes culturals, amb el projecte de Capital de la Cultura Popular i Tradicional Catalana per bandera

Esquerra Berga crearà una Agenda d’Entitats i un Consell Municipal de Cultura
Esquerra Berga crearà una Agenda d’Entitats i un Consell Municipal de Cultura

Esquerra Republicana a Berga ha presentat avui les seves propostes en matèria de cultura. La candidata Cristina Vela ha reiterat la voluntat d’Esquerra de fer de Berga la Capital de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, a través d’un projecte que englobi a tothom i en faci a tothom partícip, i que repercuteixi a tots els racons de la ciutat. Com el partit ja ha explicat, el projecte pot acabar amb la construcció d’un Centre d’Interpretació de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, però el recorregut d’aquest procés ha d’incloure a tota la ciutadania i a tots els àmbits de la ciutat, amb una oferta cultural tots els dies de l’any.

En aquesta línia, Esquerra considera que és vital i fonamental vetllar per la preservació i difusió del patrimoni material i immaterial de la ciutat. En aquest punt, és important fer èmfasi en la preservació, coneixedors de l’estat de la Casa de la Patum, que requereix una actuació urgent per garantir que el patrimoni no corre més perill. També és important dotar els equipaments culturals de les eines i del personal necessari, per assegurar la seva activitat i funcionament, i vetllar per a la preservació i difusió del patrimoni material i immaterial.

Paral·lelament, Esquerra també proposarà la candidatura de Berga com a Capital de la Cultura Catalana, que anualment atorga l'entitat independent de la societat civil Organització Capital de la Cultura Catalana, en una de les properes edicions. Aquesta és una proposta sobre la qual els republicans ja va instar al consistori a tirar endavant, i en un plenari municipal es va aprovar que s’estudiaria, però no s’ha fet cap pas per aconseguir-ho.

Una altra mesura dels republicans serà la creació del Consell Municipal de Cultura, amb representació de l’ajuntament, les entitats i els agents culturals locals. El consell ha d’abordar la política cultural des d’una visió global i coordinar els treballs de les quatre àrees principals d’activitat cultural: creació artística, cultura popular, patrimoni cultural i comissió de festes i esdeveniments.

Pel que fa als equipaments culturals, serà molt important estudiar bé si cal crear-ne un de nou o no i, en tot cas, vetllar perquè nous i els vells ells siguin rendibles socialment i de forma sostenible, és a dir, energèticament i econòmicament. Paral·lelament, serà clau vetllar també pel seu estat, ja que els agents del sector consideren que ara mateix no és l’adequat.

En aquest aspecte, el partit reitera que també es pot pensar en Sant Francesc, com un dels espais del barri vell, dins d'aquesta zona d'oci i cultura, i dins del pla estratègic que volem fer pel barri. Per Esquerra, l’espai ha de servir com a equipament cultural i per entitats, tant amb mostres artístiques i culturals permanents com temporals i com a nou Hotel d'Entitats. El partit també inclou el Parc del Lledó com a espai cultural, pensant especialment en l’amfiteatre, el qual els republicans revitalitzar i adequar, per omplir-lo d'oci i d'activitat cultural tots els dies de l’any.

Pel que fa a la biblioteca, el patit considera que cal una renovació del fons bibliogràfic, per adequar-lo als indicadors recomanats internacionalment, per garantir la qualitat i quantitats d’informació de la qual disposa la ciutadania, i també cal que representi la realitat de la societat berguedana. D’altra banda, Esquerra es compromet a dotar la biblioteca de la infraestructura necessària, amb l’augment del volum i la diversitat de les activitats, i amb un horari d’obertura ampli i adequat a les necessitats dels usuaris. A més, els republicans ja han reclamat a l’equip de govern que cal una sala d’actes a la mateixa biblioteca, que es podria ubicar en el garatge on ara aparca el bibliobús.

La candidatura també es compromet a fer una gestió integral de l’oferta cultural municipal, de manera que sigui possible oferir informació, descomptes, promocions o activitats gratuïtes a les persones usuàries potencials, mitjançant la creació d’un carnet cultural municipal, tenint alhora en compte descomptes per a col·lectius específics.

En una altra línia, es promourà una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible i intangible del municipi, es vetllarà per la digitalització de documents d’interès i s’elaboraran polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, la recuperació de la memòria històrica vinculada al municipi i la potenciació del coneixement del seu patrimoni, material i immaterial.

Finalment, una altra mesura que serà donar suport, potenciar i fomentar el pubillatge de la Valldan, com un patrimoni que es considera que no s’ha de perdre.

Una eina de transformació social

L’alcaldable Ramon Camps també ha afegit que els republicans entenen la cultura com a una eina de transformació social que ha d’estar a l’abast de tothom. Per això, garantiran la presència de l’element cultural com a eix vertebrador de totes les polítiques del municipi, vetllant per assegurar la pràctica cultural al conjunt del municipi, amb una oferta plural i diversa pensada per tothom, amb equilibri de dones i homes, i afavorint la creació i la innovació.

En aquest sentit, es potenciarà una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format analògic i digital, i emprant les eines de difusió 2.0, englobada en una Agenda d’Entitats, i dins d’una taula de programació de cultura del consell municipal de cultura, basada especialment en el teatre, la música i les arts plàstiques. Aquesta agenda hauria de facilitar la informació sobre els equipaments culturals del municipi, l’agenda d’actes i festes, les novetats a les biblioteques, etc. L’objectiu final és abastir el municipi d’activitat cultural cada cap de setmana de l’any, sempre que sigui possible, i gestionar l’oferta cultural de forma integrada.

Encara en aquesta línia, es fomentarà la creació artística i s'assegurarà que tothom pugui desenvolupar lliurement les seves capacitats creatives, artístiques i culturals, i també donant facilitats als agents locals de la ciutat perquè puguin projectar les seves produccions a Berga, i promovent la presència de jovent i de dones creadores del municipi en el seu territori. A través de l'agenda i especialment també amb eines com el web municipal, es promocionaran obres d'artistes, autores i autors locals, facilitant-los un punt de trobada i contacte virtual amb professionals de la programació, artistes i autores i autors de la resta del país.