Esquerra Berga aposta per la gestió directa de l’aigua i per les energies renovables

El partit republicà també planteja altres mesures com renovar la flota de vehicles de l’ajuntament en vehicles elèctrics

Esquerra Berga aposta per la gestió directa de l’aigua i per les energies renovables
Esquerra Berga aposta per la gestió directa de l’aigua i per les energies renovables

Esquerra Republicana ha presentat avui dijous, el penúltim dia de campanya, les seves propostes en favor de la sostenibilitat. Com a principal mesura, plantegen elaborar un pla per la gestió de l’aigua de la ciutat, per gestionar-la de forma directa des de l’ajuntament. L’aigua és un bé preuat i escàs i, més que revertir aquesta situació amb falses i costoses solucions, cal trobar la forma d’adaptar-s’hi de la manera més competitiva i menys costosa possible. La gestió de l’aigua no és només reduir costos i millorar-ne l’eficiència, sinó que també és aplicar mesures que ajudin a millorar-ne la sostenibilitat.

En la línia, els republicans també es comprometen a facilitar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre el veïnat, fomentar la implantació de noves tecnologies més eficients a les petites i mitjanes empreses, i promoure la cooperació i el compartir infraestructures i impulsar l’optimització energètica i de generació de residus en tot el cicle de l’aigua, mitjançant l’impuls de noves tecnologies i processos innovadors.

Pel que fa als vehicles elèctrics, els republicans es comprometen a renovar, de forma gradual, la fota de vehicles de l’ajuntament, per uns d’elèctrics, a impulsar, amb normativa i subvencions, noves instal·lacions de punts de recàrrega vinculats per a vehicles elèctrics, tant en apartaments públics com privats, i a estudiar bonificacions a la taxa d’aparcament en zona blava als vehicles elèctrics.

D’altra banda, per l’entorn i el medi, Esquerra proposa recuperar i mantenir la xarxa de camins rurals tradicionals i els antics traçats de carrilets o similars i la seva infraestructura, promoure els itineraris i espais de natura, i els històrics i d’interès etnològic, fomentar els circuits per donar a conèixer els productors d’aliments i productes agraris singulars, i promoure els acords de custòdia, per implicar tots els agents en la gestió i millora dels espais agraris i el medi local.

Pel que fa a les cobertes fotovoltaiques, el partit proposa la seva promoció sobre equipaments públics o sostre de promoció públics, mitjançant la fórmula de lloguer de sostres, extensiu a sostres privats.

El programa d'ERC contempla altres mesures com fomentar, mitjançant subvencions directes o bonificacions de l'impost d'obres, la incorporació d'energia solar, fixar objectius d'emissions, eficiència i renovables a curt i mitjà termini, i promoure i impulsar la creació d'horts urbans, especialment amb cultius de curta durada i de temporada.

Redisseny territorial

Els ajuntaments republicans impulsaran el redisseny d’un model territorial més equilibrat que faci que les ciutats com Berga tinguin més bona relació amb l’entorn, encara que creixi, i que els pobles de la comarca gaudeixin de les mateixes oportunitats que la capital. Esquerra Republicana vetlla per un país divers, ben connectat, amb transports públics eficients i amb infraestructures al servei de l’economia productiva sostenible, verda i circular, i uns pobles, barris i ciutats on tothom pugui viure amb benestar i tingui l’oportunitat d’accedir a un habitatge digne a preus raonables.

En aquesta línia més general, els republicans tenen diverses propostes com l’elaboració un mapa local de potencial energètic renovable, per conèixer les potencialitats de la nostra ciutat, prioritzant l’aprofitament solar, la biomassa i, allà on s’escaigui, de la geotèrmia, i convertir el Berguedà en una comarca energèticament independent i renovable.