Esquerra Berga impulsarà els pressupostos participatius

Els republicans també es comprometen a fer processos participatius per projectes importants de ciutat, com el Pla estratègic del barri vell o l’estació d’autobusos

Esquerra Berga impulsarà els pressupostos participatius
Esquerra Berga impulsarà els pressupostos participatius

En el darrer dia de campanya, Esquerra Berga ha presentat les seves propostes per a un dels eixos clau per a l'acció de govern: la participació. Una de les mesures més importants serà la implementació de pressupostos participatius, com a expressió màxima de la ciutadania en la codecisió i implicació en els afers de la ciutat. Com a punt de partida, en els primers es reservarà una partida pressupostària perquè la ciutadania faci propostes i decideixi quines són aquelles més importants.

D'altra banda, l'altre gran objectiu serà impulsar processos de participació de caràcter general o sectorial en matèries com a estratègia de ciutat, debat participatiu del Pla d'Acció Municipal, gestió d'equipaments, mobilitat sostenible i eficients, acollida de persones, igualtat efectiva, joventut, cultura o esports, entre d'altres. El primer procés serà el Pla Estratègic pel barri vell, i se'n podran fer d'altres en els primers compassos del mandat, com decidir la ubicació de l'estació d'autobusos.

Una altra mesura important per als republicans serà la creació de consells territorials i de barris, per fomentar la participació territorial. Inicialment, s’estudiarà crear els de la Valldan i cal Rosal, però es podia ampliar a alguna altra zona del municipi. Els consells tindran capacitat d’incidència directa en les polítiques que els puguin afectar, amb competències clares i efectives i pressupostos a lliure disposició.

Pel que fa a la participació ciutadana, serà molt important el foment de l'associacionisme, amb polítiques com l'associacionisme 2.0 (portal d’entitats) i impulsant la gestió cívica d’equipaments i serveis de titularitat municipal, amb l’objectiu de millorar la coordinació entre entitats i obrir-les a la ciutadania. El portal inclouria un calendari d'entitats, l’Agenda d’Entitats, per evitar superposicions entre activitats i actes d'entitats, facilitar la coordinació i obrir la informació al conjunt de la ciutadania.

En aquest sentit, també es canviarà la dinàmica de subvencions a les entitats, cap a un model en el qual els contractes programa o els convenis de col·laboració siguin l’eix de la relació.

Els republicans es comprometen a aplicar altres mesures com impulsar iniciatives d’acció comunitària, aprofitar la llei de consultes ciutadanes no refrendaries, impulsar les TIC com a instruments de participació, impulsar i millorar l’Oficina d’Atenció Ciutadana, i implementant metodologies àgils i eficaces de recollida de queixes i suggeriments.

Compromisos generals

En matèria de participació, el programa d’Esquerra Berga contempla uns compromisos generals, que es poden englobar en el compromís públic de l’ajuntament republicà davant les ciutadanes i els ciutadans, sobre la voluntat d’aprofundiment i foment de la participació democràtica en els assumptes públics de la ciutat. Per això, ERC vetllarà per fer efectiu el dret de la ciutadania a intervenir en aquests assumptes, facilitant els mitjans i la formació adients, paral·lelament incrementarà els mecanismes de participació, fomentarà la cultura participativa dins del propi ajuntament, impulsarà el principi de subsidiarietat amb el concepte d’apropament en les decisions de la ciutadania, i reforçarà el teixit associatiu alhora que promourà la participació individual com a actor indispensable en els processos de participació i consulta.