Esquerra Berga promourà polítiques transversals i més facilitats pels joves