El bon estat de places i carrers és una prioritat per Esquerra Berga