Cal entendre l'educació com un procés permanent d'aprenentatge